moderne liefde

moderne liefde

hij wacht
op zijn vriendin,
ze
heeft
beloofd
dat ze er zijn zou,
voor hem...

bij eb
en vloed,
heeft ze gezegd,
in voor- en tegenspoed,
omdat hij zo veel
voor haar
betekent


maar
op zùlk weer
had ze niet gerekend...