soms

soms

soms
zou ik
een vogel
willen zijn,
een vogel
op het zand

geen haast,
geen hebzucht

alleen
maar
ik,
acht paaltjes
en een
verlaten strand...